Pomoc przy wdrażaniu systemów zintegrowanych

Nasze wsparcie w tym zakresie pozwala na usprawnienie procesu wdrożenia. Wdrożenie systemów zintegrowanych jest zawsze procesem trudnym i pracochłonnym. W efekcie powinno pomóc w funkcjonowaniu działów finansowo-księgowych poprzez przyspieszenie obiegu informacji, ujednolicenie procesów wewnętrznych firmy i szybki dostęp do informacji finansowych i biznesowych. Dobrze przeprowadzone wdrożenie jest istotne dla sukcesu przedsięwzięcia. Dlatego warto jest skorzystać z naszego wsparcia.

Zakres usług:

  • analiza systemów informatycznych pod kątem dostosowania rozwiązań do specyfiki Klienta,
  • współpraca i doradztwo przy wyborze programów finansowo-księgowych,
  • wsparcie w parametryzacji i optymalizacji wdrażanych systemów, w tym systemów zintegrowanych,
  • pomoc w dostosowywaniu systemów stosowanych w grupie do polskich przepisów.