Usługi księgowe

 • współpraca

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe elastycznie dostosowane do potrzeb biznesowych. W zależności od decyzji Klienta możliwy jest pełen outsourcing wszystkich funkcji księgowych, jak i outsourcing poszczególnych funkcji księgowych.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych takich jak bezpieczne łącza i systemy dające możliwość automatycznej wymiany danych dążymy do optymalizacji procesów księgowych i biznesowych w firmie.

 

Na początku

 • przygotujemy strukturę kont księgowych,
 • opracujemy wzory raportów finansowych, faktur i monitów,
 • zaproponujemy optymalny obieg informacji i dokumentów,
 • sparametryzujemy optymalną bazę do której Klient będzie miał dostęp online.

Miesięcznie

 • pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich wspólnie z Klientem przez podział funkcji księgowych i wykorzystanie księgowość online,
 • przygotowanie płatności do akceptacji Klienta,
 • sporządzanie kalkulacji w zakresie podatku dochodowego CIT, 
 • przygotowanie deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach UE,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz raportów do NBP,
 • przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane.

Na koniec roku finansowego

 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości w języku polskim i angielskim lub niemieckim,
 • współpraca z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi Klienta,
 • przygotowanie rocznych raportów finansowych zgodnie z wymaganiami Klienta
  (MSR, US GAAP, inne),
 • przygotowanie rocznych deklaracji CIT dotyczących wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty podatkowej,
 • sporządzenie pozostałych deklaracji podatkowych oraz raportów (m.in. GUS, NBP).
 

Standardowe rozwiązanie zakłada pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie księgowym Exact lub w systemie Klienta (SAP lub inny). Model świadczenia usług oraz sposób raportowania są starannie dopasowywane do potrzeb i wymagań biznesowych.

Wspólnie określamy potrzeby raportowe oraz tworzymy plan kont i harmonogram, w którym określamy terminy i sposób przekazywania informacji i danych przez obydwie strony oraz terminy realizacji określonych czynności. Na każdym etapie optymalizujemy obieg informacji poprzez wprowadzenie importów i eksportów danych i eliminację podwójnego wprowadzania danych.

Outsourcing wybranych procesów księgowych zakłada podział funkcji księgowych. Możemy za Państwa prowadzić ewidencję majątku trwałego, przejąć rozliczenia zaliczek, prowadzenie rozrachunków z personelem, dostawcami, odbiorcami. Możliwe jest też przejęcie funkcji raportowych.

Wykorzystywane kanały komunikacji to telefon, e-mail, internet i kurierzy.

 

Dzięki dostępowi online będziecie Państwo mogli przeglądać swoje dane finansowe z  możliwością wglądu w  każdą pojedynczą transakcję:

 • 24 godziny na dobę 365 dni w roku,
 • w dowolnym miejscu na świecie.
 

Można sprawdzić w każdej chwili:

 • dostępność towaru w magazynie,
 • zweryfikować czy klient dokonał płatności w terminie,
 • przeanalizować raporty dotyczące sprzedaży.

Możecie Państwo również przejrzeć pełne sprawozdania czy raporty finansowe za wybrane przez siebie okresy.

Bezpieczny, zdalny dostęp do danych finansowych umożliwi podejmowanie decyzji biznesowych w warunkach pełnej informacji, co stanowi podstawę uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.


 

Szczególną uwagę przykładamy do sprawdzania rozliczeń, dokumentów, raportów oraz informacji przygotowywanych w imieniu Klienta.

Przestrzegamy zasady podwójnego sprawdzenia przygotowywanych dla Państwa rozliczeń, raportów i informacji, szczególnie w bardziej skomplikowanych i niepowtarzalnych transakcjach. Stosujemy sprawdzone i ciągle unowocześniane narzędzia i procedury kontroli danych.

 

Oferujemy w ramach współpracy księgowej oprogramowanie Exact. Jest to system stosowany przez znane firmy zajmujące się outsourcingiem, w tym firmy z Wielkiej Czwórki. Exact jest rozwiązaniem, które jest stosowane w wielu krajach.

Przy użyciu tego oprogramowania można online:

 • wystawiać faktury sprzedaży,
 • prowadzić ewidencję środków trwałych,
 • rejestrować operacje magazynowe,
 • importować i weryfikować płatności do banku,
 • prowadzić zestawienie wydatków gotówkowych,
 • generować na bieżąco raporty finansowe i zestawienia dopasowane do potrzeb.

Exact umożliwia między innymi:

 • elastyczne dostosowywanie informacji finansowej do potrzeb biznesowych (agregacja danych, nośniki i stanowiska kosztowe),
 • automatyczne pobieranie informacji z innych baz danych,
 • obsługę w kilku językach,
 • przygotowanie rocznych raportów  finansowych zgodnie z wymaganiami Klienta (MSR, US GAAP, inne).

Jeżeli Klient preferuje rozwiązanie oparte na własnym systemie, jesteśmy gotowi prowadzić księgi rachunkowe w wybranym i udostępnionym online oprogramowaniu (SAP, Navision i wiele innych).

 

Wszystkie informacje przekazane przez Klienta podczas współpracy nad zleconym zadaniami są traktowane jako ściśle poufne. Posiadamy ubezpieczenie zawodowe rozszerzone do wysokości 500.000 PLN.

Dostęp do danych zabezpiecza łącze światłowodowe. Serwery są zlokalizowane w profesjonalnych serwerowniach w Polsce:

 • z gwarantowanym zasilaniem i zabezpieczonych systemem klimatyzacji przemysłowej,
 • z systemem wykrywania dymu i pożaru oraz gaszenia bezpiecznego dla infrastruktury,
 • z profesjonalnym zabezpieczeniem dostępu.

Wszystkie zgromadzone dane poddawane są regularnemu procesowi wykonywania kopii zapasowych oraz archiwizacji. System backupu znajduje się w serwerowni pomocniczej. Obydwa systemy są spięte dedykowanymi łączami pracującymi z prędkością 10Gbps.